Skip to content

Skólaráð Melaskóla

Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin.

Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra.


Starfsáætlun skólaárið 2020-2021

Skólaráð, fastir fundir á þriðjudögum, 1x í mánuði að jafnaði, kl. 9-10, í fjarfundi á Meet.

Fundaáætlun.  

2020: 10. september, 15. október, 3. nóvember, 17.nóvember

2021: 12. janúar, 26. janúar, 16. febrúar, 9. mars, 13. apríl


 

Skólaráð 2020-2021

Skólastjóri
Björgvin Þór Þórhallsson

Aðstoðarskólastjóri
Helga Jóna Pálmadóttir

Deildarstjóri miðstigs
Anna Guðmundsdóttir

Fulltrúar kennara
Edda Björnsdóttir
Jórunn Pálsdóttir

Fulltrúi starfsmanna
Halldór Einarsson

Fulltrúar foreldra
Sesselja Jónsdóttir
Steinunn María Stefánsdóttir

Fulltrúi grenndarsamfélagsins
Markús Efraím
frá Íbúasamtökum Vesturbæjar

Fulltrúi nemenda 
Fulltrúar nemenda koma úr 7. bekk. 
4 aðalmenn og 4 varamenn.

Áheyrnarfulltrúi: formaður FORMEL
Heimir Örn Herbertsson

Fundagerðir skólaráðs 2020-2021
Fundagerðir skólaráðs 2018-2019

.